Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK BD–2265–33A/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–25/18 – „Dostawa materiałów do zabezpieczenia wyrobisk” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.10.2018 Szczegóły
Dostawa lutni elastycznych tłoczących fi 600 mm dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II (28 szt.). Dostawy Zapytania ofertowe 16.10.2018 Szczegóły
Dostawa ładowarek KLD – 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II – w ilości 20 szt. Dostawy Zapytania ofertowe 16.10.2018 Szczegóły
SRK?NZ?KWK C-2265-49/18-Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 19.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK A-2265-7/18 „Wykonanie ochrony odgromowej – budynek administracji i budynek maszyny wyciągowej „Chrobry I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.10.2018 Szczegóły
Zakup siatek okładzinowych oraz podkładek blaszanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Dostawy Zapytania ofertowe 18.10.2018 Szczegóły
SRK/KWK C-TM/ZO-2265-58/18 Dostawa przepływowych podgrzewaczy wody oraz baterii umywalkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Dostawy Zapytania ofertowe 15.10.2018 Szczegóły
PRZZ/0489 Dostawa śrub oraz nakrętek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Dostawy Zapytania ofertowe 12.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-23/18-Naprawy i remonty urządzeń dołowych systemu SMP-NT w 2018 i I kwartał 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” Usługi Przetarg nieograniczony 18.10.2018 Szczegóły