Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK A-2265-06A/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska „Wrzosy I” położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna. Usługi Przetarg nieograniczony 12.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265–25/18 Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. Dostawy Przetarg nieograniczony 12.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–47A/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–33/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie deratyzacji oraz dezynsekcji pomieszczeń na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2019” Usługi Przetarg nieograniczony 15.10.2018 Szczegóły
KWKM – Zakup 1000 litrów oleju TU-68 wraz z dostawą Dostawy Zapytania ofertowe 09.10.2018 Szczegóły
Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Dostawy Zapytania ofertowe 09.10.2018 Szczegóły
Dostawa tkanin podsadzkowych oraz wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Dostawy Zapytania ofertowe 09.10.2018 Szczegóły
Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Usługi Zapytania ofertowe 09.10.2018 Szczegóły
Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II – Sz. Pułaski przedział klatkowy i Sz. Giszowiec. Usługi Zapytania ofertowe 05.10.2018 Szczegóły
Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Zapytania ofertowe 11.10.2018 Szczegóły