Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK-2265-12/18/19 „Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód w latach 2019-2021 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265–13/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w części dotyczącej pracowników Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2018 Szczegóły
PRZZ/0428 Zakup prostych narzędzi ręcznych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265–11A/18 – „Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do wprowadzania wód drenażowych do potoku Czerwony Strumień w Boguszowie Gorcach” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–48/18 Rozbiórka pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły
Sprawdzanie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Usługi Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–51A/18Projekt modernizacji zasilania urządzeń głównego odwadniania, zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych przy szybie „Kolejowy I” dla SRK S.A. Oddział CZOK. Usługi Przetarg nieograniczony 09.10.2018 Szczegóły
Dostawa zestawów narzędziowych, sprzętu specjalistycznego ogrodniczego, drogowego oraz narzędzi ręcznych dla konserwatorów SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych typu RWS 01L i RWS 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
Dostawa elementów do zapór przeciwwybuchowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 03.10.2018 Szczegóły