Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Dostawa gaśnic proszkowych i pianowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 03.10.2018 Szczegóły
Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych. Dostawy Zapytania ofertowe 03.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-30/18/19 – Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 Usługi Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły
Dostawa drewna oraz wyrobów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawy Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
Dostawa pyłu kamiennego – przeciwwybuchowego (20 ton) dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M–2265–23/18 Dostawa szaf metalowych biurowych na akta dla SRK.S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–22/18 Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach OG ”Ruda Śląska –Radoszowy”, „Ligota” i „Ruda Śląska-Panewniki II” dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-35/18 Czyszczenie rurociągu spływowego szybu II wdechowego – 200m rurociągu o Dn 150 (od poziomu zrębu do poziomu 220 m) dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265- 33/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły