Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK WII-2265-23/18Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–31/18 Zabezpieczenie pokrycia dachowego budynku rozdzielni przed skutkami opadów atmosferycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-22/18-„Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów budowlanych usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi” Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-34/18Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla SRK oddział KWK „Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265–34/18 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK A–2265–06/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska „Wrzosy I” położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna Usługi Przetarg nieograniczony 03.10.2018 Szczegóły
Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Dostawy Zapytania ofertowe 02.10.2018 Szczegóły
Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 02.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
Dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego w pojemnikach DPPL – 2 000 l. (podchloryn sodu 2 000 litrów, paletopojemnik DPPL – 2 szt.) Dostawy Zapytania ofertowe 28.09.2018 Szczegóły