Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-C-0029/19 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak” oraz wzbudnic tyrystorowych silników napędowych wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 19.08.2019 Szczegóły
R-C0028/19 „Dostawa monitoringu wizyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 23.08.2019 Szczegóły
R-KCL-0014/19-1 Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń systemu odwodnienia zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej Usługi Przetarg nieograniczony 19.08.2019 Szczegóły
R-C-0030/19 „Dostawa absorbentu sodowo wapniowego i spirytusu do dezynfekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Przetarg nieograniczony 21.08.2019 Szczegóły
R-CZOK-0027/19-1-1 Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 14.08.2019 Szczegóły
RO-WII-0033/19 Serwis klimatyzatorów typu split dla Oddziału KWK Wieczorek II. Usługi Zapytania ofertowe 09.08.2019 Szczegóły
R-C-0020/19-1Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Usługi Przetarg nieograniczony 14.08.2019 Szczegóły
R-C-0031/19„Dostawa części eksploatacyjnych do urządzeń służących do podawania środków mineralnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Dostawy Przetarg nieograniczony 14.08.2019 Szczegóły
KWKBD/742/2019 „Zródła światła” zakup komponentów do oświetlenia Oddział SRK S.A. KWK Boże Dary. Dostawy Zapytania ofertowe 30.08.2019 Szczegóły
RO-M-0021/19 Legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych oraz podzespołów do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r. Usługi Zapytania ofertowe 12.08.2019 Szczegóły