Wykonanie i dostawa rury ssawnej segmentowej ø300mm krótkiej oraz rury ssawnej segmentowej ø300mm długiej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”.

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 18.02.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi Termin realizacji: do 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
   Osoby do kontaktu:
   Janusz Riedel tel. (32) 707-50-15
   Jakub Czopik tel. (32) 707-50-64

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian