Wykonanie pomiarów badań elementów wentylatorów głównych przy szybie „Wschodnim” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I”.

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.01.2019
  • Godzina składania ofert 12:15
  • Uwagi Termin realizacji: 7 dni od przekazania zamówienia do Wykonawcy.
   Osoby do kontaktu:Janusz Riedel tel: (32) 707-50-15, Barbara Wituszyńska-Szymczyk tel: (32) 707-50-64

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian