Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1011 2018-11-06 12:27:44 Dostawa zalewanych muf kablowych i bezskorupowych zestawów do łączenia i naprawy przewodów oponowych i kabli elektroenergetycznych dla SRK SA Oddz. KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1012 2018-11-05 13:23:11 BZ/04/18/19 - Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł Termin związania ofertą: 30 dni… Szczegóły
1013 2018-11-05 12:32:50 SRK/NZ/KWK M - 2265-52/18/19- Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I - juta techniczna, Część II - foliowana tkanina wentylacyjna (czarna).     Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A.    Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I - juta techniczna, Część II - foliowana tkanina wentylacyjna (czarna). Wadium  - Część I… Szczegóły
1014 2018-11-05 12:23:06 SRK/NZ/KWK M -m 2265-61/18-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Wadium  700,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
1015 2018-11-05 11:01:16 Wykonanie badań okresowych aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetycznych zainstalowanych na powierzchni w KWK "Makoszowy" Link do formularza ofertowego Szczegóły
1016 2018-11-05 10:40:35 Wymiana oleju TU-68 dla dwóch wentylatorów WPK-5,0 na szybie wentylacyjnym "Północny" Link do formularza ofertowego Szczegóły
1017 2018-11-05 07:27:42 KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników… Szczegóły
1018 2018-11-02 14:41:49 KWK J-M/21/18/19 - Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2019 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2019 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych… Szczegóły
1019 2018-11-02 13:04:44 "Dostawa i serwis profesjonalnego alkomatu dowodowego oraz alkomatu bezustnikowego dla SRK S.A. KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
1020 2018-11-02 12:58:48 CZOK/33/18/19 „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału CZOK na 2019 rok „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok. Szczegóły