Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1111 2018-10-15 08:26:12 KWK/06B/18/19 Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 900,00 zł… Szczegóły
1112 2018-10-15 07:45:32 KWK M/14/18 „Wykonanie projektu technicznego likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZPW wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” „Wykonanie projektu technicznego likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZPW wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł(słownie:… Szczegóły
1113 2018-10-12 12:38:26 SRK/NZ/KWK K-2265-29/18/19 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników KP-7 na rok 2019 SRK/NZ/KWK K-2265-29/18/19 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników KP-7 na rok 2019… Szczegóły
1114 2018-10-12 12:30:10 PRZZ/0512 Dostawa zaworów hydrantowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" PRZZ/0512 Dostawa zaworów hydrantowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" UWAGA ! Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
1115 2018-10-12 12:08:55 SRK/NZ/KWK J-M–2265-21/18/19 Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024 oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg dokumentacji nr EP 7-06-02/S dla szybu Jas IV, a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wg dokumentacji nr MWM-01-14 Dod4-UDS dla szybu Jas IV wyciąg pomocniczy awaryjno-rewizyjny, w zakresie: - usuwania usterek i ewentualnych awarii serwisowanych urządzeń w części elektrycznej, - wykonywania prac serwisowych wynikających z dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń oraz obowiązujących przepisów w części elektrycznej i mechanicznej. SRK/NZ/KWK J-M–2265-21/18/19 Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024 oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg dokumentacji… Szczegóły
1116 2018-10-12 12:02:20 SRK/NZ/AZM–2265–08/18 Roboty dekarsko - blacharskie i ogólnobudowlane w budynku mieszkalnym w Zabrzu ul. Częstochowska 5 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1117 2018-10-12 11:37:39 SRK/NZ/KWK BD–2265–33A/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach.  Wysokość wadium: 900,00 zł ( słownie: dziewięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
1118 2018-10-12 11:21:24 SRK/NZ/KWK S–2265–25/18 - „Dostawa materiałów do zabezpieczenia wyrobisk” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”  „Dostawa materiałów do zabezpieczenia wyrobisk” dla SRK S.A. Oddział w Rudzi Śląskiej KWK „Śląsk” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza… Szczegóły
1119 2018-10-12 08:16:48 Dostawa lutni elastycznych tłoczących fi 600 mm dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II (28 szt.). Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1120 2018-10-11 12:02:22 KWK B/12B/18/19 Remont wirnika wentylatora promieniowego .... Remont wirnika wentylatora promieniowego typu Westfalia-Dinnendhal nr 4 zabudowanego na stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Ogłoszenie UZP nr 635078-N-2018… Szczegóły