Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1191 2018-09-26 08:38:24 SRK/NZ/CZOK-2265-53/18-Część I „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część II „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część III „Dostawa części komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Wadium : 1300,00 PLN, w tym: Część I - 650,00 PLN, Część II - 400,00 PLN, Część III - 250,00 PLN Część I „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK… Szczegóły
1192 2018-09-26 08:28:39 SRK/NZ/KWK M-2265-46/18 Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. SRK/NZ/KWK M-2265-46/18 Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium do przetargu: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
1193 2018-09-26 07:39:46 SRK/NZ/KWK S-2265-21/18 „Dostawa pomp zatapialnych dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Śląsk”. „Dostawa pomp zatapialnych dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Śląsk”. Wysokość wadium: 2 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego… Szczegóły
1194 2018-09-24 13:11:39 SRK/NZ/KWK K–2265–31/18/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2019 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1195 2018-09-24 13:04:27 SRK/NZ/KWK BD–2265–30/18 Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach.   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz… Szczegóły
1196 2018-09-24 11:33:44 SRK/NZ/KWK M–2265–47/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1197 2018-09-24 09:27:37 KWK W II/02/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń w SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II”. Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń w SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
1198 2018-09-24 08:52:56 KWK C/22/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO). Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO). Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
1199 2018-09-24 08:27:48 CZOK/40/18/19 „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału CZOK w Czeladzi „Utrzymanie w sprawności ruchowej  urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału CZOK w Czeladzi link do elektronicznego formularza ofertowego Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł… Szczegóły
1200 2018-09-21 13:42:03 CZOK/39/18 "Dostawa kołowrotu powietrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia "Szombierki" Znak sprawy: CZOK/39/18 "Dostawa kołowrotu powietrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia "Szombierki"   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie:… Szczegóły