Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
121 2019-08-06 10:16:12 R-C-0031/19„Dostawa części eksploatacyjnych do urządzeń służących do podawania środków mineralnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
122 2019-08-06 08:47:15 KWKBD/742/2019 "Zródła światła" zakup komponentów do oświetlenia Oddział SRK S.A. KWK Boże Dary. KWKBD/742/2019 "Zródła światła" zakup komponentów do oświetlenia Oddział SRK S.A. KWK Boże Dary. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
123 2019-08-06 08:44:51 RO-M-0021/19 Legalizacja przyrządów kontrolno - pomiarowych oraz podzespołów do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 r. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
124 2019-08-05 14:02:28 ZP-BZ-0006/19-1 - „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTSygnatura: ZP-BZ-0006/19-1 Postępowanie „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 17 500 zł Termin związania ofertą -… Szczegóły
125 2019-08-05 13:48:08 RO-WII-0032/19 Zakup wraz z dostawą 3 sztuk łączników magnetycznych typu KFM 02304 dla SRK S.A. Odział KWK „Wieczorek II" Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
126 2019-08-05 13:33:50 RO-WII-0031/19 Zakup wraz z dostawą 9 sztuk magnesów sterujących łącznikami magnetycznymi typu KFM 02304 dla SRK S.A. Odział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
127 2019-08-05 13:28:27 R-C-0027/19 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Wadium: 1 600,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza… Szczegóły
128 2019-08-05 13:20:04 RO-WII-0030/19 Świadczenie usług serwisowych w zakresie naprawy elementów systemu rejestracji czasu pracy RCP-2000 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularza ofertowego  Szczegóły
129 2019-08-05 12:52:41 RO-WII-0029/19 Serwis urządzeń systemu WSZ-11 gwarantowanego zasilania 230 VAC systemów telekomunikacyjnych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
130 2019-08-05 10:34:05 R-S-0016/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” w 2020 roku.” ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” w 2020 roku.” Wysokość wadium: 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy… Szczegóły