Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1361 2018-08-02 09:51:48 KWK K/08B/18 - „Świadczenie usług serwisowych skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS – 4 oraz remont ich podzespołów dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” „Świadczenie usług serwisowych skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS – 4 oraz remont ich podzespołów dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
1362 2018-08-02 09:51:42 SRK/NZ/KWK K-2265-22/18 „Roboty konserwacyjne związane z odmulaniem i oczyszczaniem koryta cieku Branickiego w Suszcu w km 6+840 – 8+770 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. „Roboty konserwacyjne związane z odmulaniem i oczyszczaniem koryta cieku Branickiego w Suszcu w km 6+840 – 8+770 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. wadium: 4 500,00 zł UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
1363 2018-08-02 08:32:04 KWK K/16/18 - Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński znak sprawy: KWK K/16/18 Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński Część I - Remont pomp typu OW Część II - Remont pomp typu OS Oferta powinna być… Szczegóły
1364 2018-08-02 08:15:46 AZM/13/18 Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu przy ul. Murarskiej 4 będącego wyłączną własnością SRK S.A. „Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu przy ul. Murarskiej 4 będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." znak sprawy: AZM/13/18 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
1365 2018-08-01 13:38:39 KWK B/09/18 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach: Etap I - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” Etap II – nadzór autorski dla robót związanych z realizacja Etapu I. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.      Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach: Etap I - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:… Szczegóły
1366 2018-08-01 12:57:13 KWK W/02A/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. KWK W/02A/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK… Szczegóły
1367 2018-08-01 12:15:56 KWK MY/04/18 - Wykonanie prac związanych z likwidacją obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice” Wykonanie prac związanych z likwidacją obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice” Część I Zadanie 1: Likwidacja budynku portierni przy bramie węglowej Zadanie 2: Likwidacja zbiornika wody ppoż. Zadanie 3: Likwidacja… Szczegóły
1368 2018-08-01 10:13:02 SRK/NZ/KWK J-M –2265–09A/18 - Remont dachu i wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK „ Jas-Mos” Część I , Część II Remont dachu i  wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału  KWK „ Jas-Mos” Część I :  Wykonanie częściowego remontu dachu Część II : Wykonanie robót malarskich wybranych pomieszczeń parteru, I,II,III piętra… Szczegóły
1369 2018-08-01 07:51:12 SRK/NZ/AZM-2265-5/18 Wybór rzeczoznawców majątkowych - wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bytomia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców i w trybie przetargu Wybór rzeczoznawców majątkowych - wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bytomia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców i w trybie przetargu… Szczegóły
1370 2018-07-31 13:13:21 SRK/NZ/KWK K-J-2265-7/18 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”. wadium: 2 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły