Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1501 2018-06-23 13:13:04 BZ/ZC/03A/18 Dostawa wody... Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Szczegóły
1502 2018-06-23 13:08:25 BZ/ZC/03/18 Dostawa wody... Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Szczegóły
1503 2018-06-22 13:57:30 SRK/NZ/KWK B-2265-12/18-Adaptacja budynku nadszybia i wieży szybowej szybu Andrzej IV pod wymagania samojezdnego górniczego wyciągu ratowniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Wadium 3 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/.… Szczegóły
1504 2018-06-22 13:19:54 SRK/NZ/KWK C–2265–31/18 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager Część II – Przegląd, legalizacja i naprawa sprzętu ratowniczego produkcji Faser Część III - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carbo-Toka Część IV - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka Część V - Wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji JM Display Część VI - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Sevitel Część VII - Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych Część VIII - Przegląd, naprawa i kalibracja AspiratorówAP-2000 EX UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1505 2018-06-22 13:07:02 SRK/NZ/KWK J-M-2265-06/18 Dostawa wraz z wymianą 4 izolatorów przepustowych typu olej – powietrze, suchych 110 kV w transformatorze produkcji ELTA – Łódź typu TONRc-16000/110, moc 16 MVA, 110/6 kV dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1506 2018-06-22 12:44:05 KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A.  w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia… Szczegóły
1507 2018-06-22 12:33:39 KWK C/02A/18 Remont dachu budynku Dyrekcji Remont dachu budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100), Ogłoszenie nr… Szczegóły
1508 2018-06-22 12:06:48 SRK/NZ/KWK M–2265–34/18 - Wykonanie pomiarów wychyleń obiektów na obszarze górniczym „Makoszowy II” w roku 2018. Wykonanie pomiarów wychyleń obiektów na obszarze górniczym „Makoszowy II” w roku 2018. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego… Szczegóły
1509 2018-06-22 11:35:42 SRK/NZ/KWK P-2265-09/18-Ułożenie kabli telekomunikacyjnych dla potrzeb łączności ogólnokopalnianej, łączności iskrobezpiecznej oraz łącza światłowodowego dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK „Pokój I” Wadium - 1 900,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem… Szczegóły
1510 2018-06-22 11:07:43 CZOK/25/18 Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Część I – Naprawa obudowy szybu, kieszeni skipowej oraz likwidacja zbędnych wlotów  w szybie „Gigant” Część II – Naprawa obmurza z wymianą zbrojenia szybowego szybu… Szczegóły