Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1631 2018-05-15 12:40:43 BZ/ZC/01/18 - „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Szczegóły
1632 2018-05-15 12:03:35 SRK/NZ/CZOK– 2265 –24/18 Dostawa olejów i smarów dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego Część IV: Dostawa smaru do gwintów PG Część V: Dostawa oleju do HPR UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1633 2018-05-14 09:45:36 SRK/NZ/KWK B–2265–8A/18 Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz ogrodzenia na dz. Nr 390/2 przy ul. B. Chrobrego 23 w Brzeszczach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1634 2018-05-11 09:33:22 KWK K/05A/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych......... „Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości… Szczegóły
1635 2018-05-10 14:50:09 CZOK/12/18 - Część I: Dostawa części do pomp – Pompownia „Siemianowice”. Część II: Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania – Pompownia „Szombierki” Część III: Dostawa części do pomp - Pompownia „Powstańców Śląskich-Bytom I” Część IV: Dostawa części do pomp – Pompownia „Dębieńsko” Część I: Dostawa części do pomp – Pompownia „Siemianowice”. Część II: Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania – Pompownia „Szombierki” Część III: Dostawa części do pomp - Pompownia „Powstańców… Szczegóły
1636 2018-05-10 12:55:07 KWK BD/11/18 Likwidacja obiektów powierzchniowych szybu "Czułów".... „Likwidacja obiektów powierzchniowych szybu Czułów: Zadanie 1 – Likwidacja budynku kołowrotu- lokomotywownia # Czułów, Zadanie 2 – Likwidacja budynku rozdzielni przy # wentylacyjnym II Czułów, Zadanie 3 – Likwidacja budynku… Szczegóły
1637 2018-05-10 10:07:35 CZOK/08/18 Część I – Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania Część II – Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu w SRK S.A. Oddział CZOK Część I – Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania  Część II – Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu w SRK S.A. Oddział CZOK numer ogłoszenia 555845-N-2018 z dnia 10.05.2018r. Oferta… Szczegóły
1638 2018-05-09 17:19:32 AZM/06/18- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Mochnackiego 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”. Część II „Remont chodników przy ul. Tylna 19 -21 w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”. Część III „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Gołębi 5-5a będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”.   Część I          „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Mochnackiego 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji… Szczegóły
1639 2018-05-09 16:27:21 KWK BD/08/18- „Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. „Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).… Szczegóły
1640 2018-05-09 10:22:18 SRK/NZ/KWK C-2265-26/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu… Szczegóły