Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
161 2019-07-25 11:33:01 R-P I-0010/19-Wykonanie „Ekspertyza pozwalająca na określenie docelowego modelu odwadniania SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”. Wykonanie „Ekspertyza pozwalająca na określenie docelowego modelu odwadniania SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 08.08.2019r. GODZ. 9.00 Wadium 3 700,00 PLN   UWAGA Ofertę… Szczegóły
162 2019-07-25 11:10:10 RO-BD-0031/19 Zakup elastomerów do wpustów kablowych producentów Belma i Apator do stosowania w zakładach górniczych. Zakup elastomerów do wpustów kablowych producentów Belma i Apator do stosowania w zakładach górniczych, dla SRK S. A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
163 2019-07-25 10:31:28 RO-WII-0026/19 Serwis urządzeń systemu WSZ-11 gwarantowanego zasilania 230 VAC systemów telekomunikacyjnych w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
164 2019-07-25 08:15:35 R-B-0008/19„Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód" „Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód" Wysokość wadium: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
165 2019-07-24 13:42:25 R-AZM -0009/19 - Część I: Remont dachu komórek gospodarczych....Część II: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym... Część I: Remont dachu komórek gospodarczych oraz wykonanie chodnika do budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 2 -2a w Rudzie Śląskiej, będącego w 100% własnością SRK S.A., AZM (KW) Część II:… Szczegóły
166 2019-07-24 12:35:28 SRK/KWK C/TGW/ZO-2265-27/19 „Dostawa wykrywaczy rurkowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” „Dostawa wykrywaczy rurkowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
167 2019-07-24 09:46:47 RO-RY-0018/19 "Dostawa materiałów wykończeniowych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I"potrzebnych do adaptacji budynku lampiarni na potrzeby biurowe."  https://efo.coig.biz/inquiries/show/4f5ee8db-9be6-420d-bce1-da58428c9b01 Szczegóły
168 2019-07-24 09:12:06 R-CZOK-0033/19 „Dostawa części do HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi . „Dostawa części do HPR”  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK  w Czeladzi . Wysokość wadium: 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę… Szczegóły
169 2019-07-23 13:49:45 ZP-AZM-0005/19 - „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Szewczyka 6 w Sosnowcu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Poniatowskiego 1 w Czeladzi. Część III w budynku mieszkalnym ul. Ligonia 17/1 i 2 w Sosnowcu. ZP-AZM-0005/19 „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Szewczyka 6 w Sosnowcu. Część II… Szczegóły
170 2019-07-23 13:09:35 RO-CZOK-0033/19 - „Dostawa ściany do hali namiotowej” Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły