Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1991 2017-11-14 11:57:51 CZOK/54/17 Dostawa pomp 3 cześci Dostawa pomp: Część I – Dostawa pomp zatapialnych. Część II – Zakup pomp zatapialnych-2szt., Część III – Dostawa pomp zatapialnych typu P dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Ogłoszenie… Szczegóły
1992 2017-11-14 10:20:55 SRK/NZ/CZOK-2265-56/17 „Dostawa żarówek i świetlówek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Dostawa żarówek i świetlówek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wysokość wadium 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Szczegóły
1993 2017-11-14 09:35:34 SRK/NZ/KWK C– 2265 –27A/17 - „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” ... III CZĘŚCI „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” Część I: Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager Część II: Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka Część III: Wzorcowanie i… Szczegóły
1994 2017-11-14 09:25:14 SRK/NZ/KWK W– 2265 –09/17 Zakup Pompy zatapialnej przeznaczonej do pompowania wody kopalnianej Zakup Pompy zatapialnej przeznaczonej do pompowania wody kopalnianej, co najmniej lekko zanieczyszczonej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” Wysokość wadium 1 000,00 zł brutto Szczegóły
1995 2017-11-14 09:14:28 SRK/NZ/KWK BD -2265-16/17 Dostawa urządzeń pomiarowych Dostawa urządzeń pomiarowych w tym: dostawa przyrządów kontrolno-pomiarowych psychrometru Assmana; anemometru dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Wysokość wadium 1 000,00 zł brutto Szczegóły
1996 2017-11-14 09:03:44 SRK/NZ/KWK P–2265–14/17/18 Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK  „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Szczegóły
1997 2017-11-10 14:33:09 SRK/NZ/KWK C–2265–65/17 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” SRK/NZ/KWK C–2265–65/17 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
1998 2017-11-08 17:40:11 CZOK/49/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Części 1 - 9. „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Część 1 – Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Część 2 – KWK Anna,… Szczegóły
1999 2017-11-07 08:21:37 SRK/TZ/KWK MY-2265-06-17 Remont pomp typu PSz50;80.125 „Remont pomp typu PSz 50; 80, 125 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice” Szczegóły
2000 2017-11-03 13:08:08 CZOK/48/17/18 - „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na lata 2018 - 2019” „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na lata 2018 - 2019” postępowanie  prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej… Szczegóły