Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2001 2017-11-03 13:03:43 SRK/TZ/KWK K-2265-07/17 Zakup oleju napędowego wraz z transportem do miejsca przeznaczenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” SRK/TZ/KWK K-2265-07/17 Zakup oleju napędowego wraz z transportem do miejsca przeznaczenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
2002 2017-11-03 09:49:58 SRK/TZ/KWK M-2265-11A/17- Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r. Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych produkcji firmy  „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI Szczegóły
2003 2017-11-03 09:34:19 KWK K/11/17/18 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania ...." „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania pn. „Rekultywacja niecki osiadań wraz z naprawą stosunków wodnych w rejonie przyległym, objętym wpływami eksploatacji górniczej oraz naprawą dna i skarp cieku Branickiego” dla SRK… Szczegóły
2004 2017-11-02 14:25:29 SRK/TZ/BZ -2265-41/17 - Dostawa oprogramowania komputerowego... Część I - VII Część I.  Dostawa oprogramowania komputerowego dla branży geodezyjnej dla SRK S.A w Bytomiu :   WinKalk wer.3.9 firmy CODER Część II. Dostawa oprogramowania komputerowego dla branży geodezyjnej dla SRK S.A w… Szczegóły
2005 2017-11-02 14:07:17 SRK/TZ/BZ-2265-40/17 Dostawa terenowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu. SRK/TZ/BZ-2265-40/17 Dostawa terenowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu. Szczegóły
2006 2017-11-02 08:13:50 SRK/TZ/AZM-2265-11/17/18 „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce”. „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej  i pogotowia awaryjnego  w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce” zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do… Szczegóły
2007 2017-10-31 10:01:41 KWK C/34/17/18 - „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” w roku 2018”. „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” w roku 2018”. Szczegóły
2008 2017-10-30 14:06:14 SRK/TZ/CZOK–2265–54/17 - „Dostawę sprzętu przeciwpożarowego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. „Dostawę sprzętu przeciwpożarowego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2009 2017-10-30 13:35:15 KWK B/06/17 - „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. nr 438/7 przy ul. Reymonta 13 w Brzeszczach” „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. nr 438/7 przy ul. Reymonta 13 w Brzeszczach” Szczegóły
2010 2017-10-30 10:44:45 SRK/TZ/KWK J-M-2265-16/17 „Dostawa przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń gazów w wyrobiskach dołowych” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas - Mos” „Dostawa przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń gazów w wyrobiskach dołowych” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas - Mos” w tym: Część I – Dostawa metanomierzy Część… Szczegóły