Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2011 2017-10-30 09:43:34 SRK/TZ/KWK BD-2265-15/17 "Dostawa pomp zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” "Dostawa pomp zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
2012 2017-10-30 08:05:50 SRK/TZ/CZOK-2265-48/17 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych, w tym: Część I – Narzędzia różne, Część II - Elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK w Czeladzi SRK/TZ/CZOK-2265-48/17 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych, w tym: Część I – Narzędzia różne. Część II - Elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK w Czeladzi. Szczegóły
2013 2017-10-30 07:11:31 SRK/TZ/CZOK-2265-53/17 Roboty elektryczne Część I ...... i Część II ........... Roboty elektryczne dla SRK S.A. dla Oddziału CZOK:  Część I   - Wyłożenie kabli w szybie „Gigant”  Część II  - Wymiana klinów i uchwytów kablowych w szybie „Kopernik”. Szczegóły
2014 2017-10-27 14:53:30 SRK/TZ/CZOK-2265-52A/17 - „Szycie kompletnych mundurów górniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. „Szycie kompletnych mundurów górniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
2015 2017-10-26 12:51:32 SRK/TZ/CZOK-2265-47A/17 „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi CZOK „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2016 2017-10-26 07:53:03 CZOK/50/17 Likwidacja budynku rozdzielni głównej... Likwidacja budynku rozdzielni głównej – 6 kV „Niwka – Modrzejów” wraz z budynkiem przyległym dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 600,00 zł… Szczegóły
2017 2017-10-24 14:58:43 SRK/TZ/KWK C-2265-54/17 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II: Świadczenie usług serwisowych układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II: Świadczenie usług serwisowych układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności… Szczegóły
2018 2017-10-23 08:48:37 KWK MY/08/17 - Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Część I:       Zadanie 1: Likwidacja budynku magazynu głównego                     Zadanie 2: Likwidacja budynku magazynu odzieżowego                     Zadanie 3: Likwidacja… Szczegóły
2019 2017-10-23 08:17:18 SRK/TZ/KWK B–2265–09/17/18 - „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 ... " „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 w ramach realizacji zadania pn.: Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w granicach administracyjnych Gminy… Szczegóły
2020 2017-10-20 13:30:47 CZOK/47/17 Wykonanie korka hydroizolacyjnego... Wykonanie korka hydroizolacyjnego nr 1 w wyrobiskach górniczych pompowni „Szombierki” poziom 790 m  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 605078-N-2017… Szczegóły