Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2061 2017-10-03 15:03:16 KWK P /05/17 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK "Pokój I" „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z… Szczegóły
2062 2017-10-03 14:55:28 SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2063 2017-10-03 14:43:03 KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. „Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Część I – samochód osobowy 8 osób + kierowca – dyżurny 24 godziny na dobę, Część… Szczegóły
2064 2017-10-03 13:55:49 KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” „Likwidacja szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „PokójI” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Szczegóły
2065 2017-10-03 13:54:28 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego..... Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego KWK "Krupiński" dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński". Szczegóły
2066 2017-10-03 11:42:20 SRK/TZ/KWK W - 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu "Wschodni" „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Szczegóły
2067 2017-10-03 11:34:58 SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów „Dostawę baterii i akumulatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
2068 2017-10-03 11:20:56 KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Realizację izolacji wyrobisk SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas-Mos”, w postaci 8 zadań obejmujących w sumie wykonanie 13 tam izolacyjnych murowanych i 8 korków izolacyjnych… Szczegóły
2069 2017-10-03 10:04:39 CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych... „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych” w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.  … Szczegóły
2070 2017-10-03 08:58:30 SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 - Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie… Szczegóły