Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2141 2017-08-11 08:47:43 SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –11/17 - „Dostawa lutni elastycznych, tłoczących Ø800 mm i Ø1000 mm wraz ze złączami” oraz transportem do SRK S.A Oddział KWK „Jas – Mos”. „Dostawa lutni elastycznych, tłoczących Ø800 mm i Ø1000 mm wraz ze złączami” oraz transportem do SRK S.A Oddział KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
2142 2017-08-11 08:42:25 SRK/TZ/CZOK-2265-42A/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane Szczegóły
2143 2017-08-11 08:22:09 SRK/TZ/KWK W I-2265-06/17 Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” wraz z kosztorysami inwestorskimi w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek I” w Katowicach. Szczegóły
2144 2017-08-11 08:00:03 SRK/TZ/KWK M-2265-13/17 „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r.” „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r. Szczegóły
2145 2017-08-09 14:22:54 CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych... „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych nr 4 i 5 – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Etap I (zabudowa stanowiska nr 4) i Etap II (zabudowa stanowiska… Szczegóły
2146 2017-08-09 13:01:24 KWK W /02A/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych..... „Wykonanie 14 tam izolacyjnych w tym 7 tam murowych, 6 tam o konstrukcji korka podsadzkowego i 1 tamy ze środków mineralnych szybkowiążących w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w… Szczegóły
2147 2017-08-08 10:33:58 CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”. „Dostawa wyrobów hutniczych” Część I:      Dostawa blachy Część II:     Dostawa kształtowników i wałków Część III:   Dostawa siatek i krat pomostowych Część IV:   Dostawa śrub i elementów złącznych. Oferta powinna… Szczegóły
2148 2017-08-08 09:22:53 CZOK/40/17 - „Dostawa kabli i przewodów” - V części „Dostawa kabli i przewodów” Część I: Dostawa kabli zasilających podszybie „Staszic” poziom 575m oraz pochylnię odstawczą do poziomu 825m. Część II: Dostawa kabla 6 kV. Część III: Dostawa kabli i… Szczegóły
2149 2017-08-07 14:31:32 SRK/TZ/KWK P-2265-09/17/18 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Szczegóły
2150 2017-08-03 13:14:38 SRK/TZ/KWK J-M-2265-06A/17 "Świadczenie serwisu pogwarancyjnego..." „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego: zespołu urządzeń maszyny wyciągowej WL2 – 4500 wykonanych wg  dokumentacji nr MWM-01-06, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024, oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg… Szczegóły