Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2201 2017-07-07 12:33:48 SRK/TZ/KWK C-2265-40/17 - „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie  SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” Szczegóły
2202 2017-07-07 12:02:23 SRK/TZ/AZM-2265-06/17.: „Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Zakres robót: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Rozbiórka pokrycia z papy Wymiana deskowania dachu Wymiana elementów konstrukcyjnych – krokwie, kleszcze Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek Wymiana elementów konstrukcyjnych – murłąty… Szczegóły
2203 2017-07-07 11:38:38 SRK/TZ/KWK B-2265-07/17„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej" SRK/TZ/KWK B-2265-07/17 Część I      „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rekultywacji poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki 88/2 w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji”… Szczegóły
2204 2017-07-07 11:35:47 SRK/TZ/KWK K-2265-02/17 - Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych.. Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział południowy KWK „Krupiński”     Szczegóły
2205 2017-07-07 11:33:42 SRK/TZ/CZOK-2265-46/17 „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich-Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, Etap I: Projekt ujęcia, zabezpieczenia wyrobisk i dróg spływu w celu skierowania wód, dopływających do przepompowni 601 na poz. 760 m PS „Powstańców Śląskich-Bytom I”, do zrobów KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, poprzez nowe wyrobisko korytarzowe. Projektowane nowe wyrobisko drążone będzie od strony Pompowni Stacjonarnej „Powstańców Śląskich – Bytom I” poz. 760 m, z przekopu podpokładowego południowego                       w kierunku zrobów ściany 24       w pokł. 510 w.d.… Szczegóły
2206 2017-07-07 11:27:41 SRK/TZ/CZOK-2265-43/17 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne Pompowni „Gliwice” Oddziału CZOK, w związku ze zmianą poziomu odwadniania wyrobisk z rzędnej -261,33 m na -143,0 m n.p.m.” SRK/TZ/CZOK-2265-43/17 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne Pompowni „Gliwice” Oddziału CZOK, w związku ze zmianą poziomu odwadniania wyrobisk z rzędnej -261,33 m na -143,0 m n.p.m.” dla SRK S.A. Oddział w… Szczegóły
2207 2017-07-06 13:10:12 CZOK/32/17 - „Dostawa armatury” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń części I-VI „Dostawa armatury” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I:     „Dostawa armatury i oprzyrządowania zestawów pompowych” – Pompownia „Siemianowice” Część  II:  „Dostawa armatury dla pompowni głównego… Szczegóły
2208 2017-07-05 13:08:32 SRK/TZ/CZOK-2265-23/17 Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej "Saturn" w Czeladzi dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2209 2017-07-05 11:58:03 SRK/TZ/KWK C-2265-37/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” „Dostawa  suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” Szczegóły
2210 2017-07-05 11:24:08 SRK/TZ/KWK W-2265-04/17 - „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” Szczegóły