Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
221 2019-07-09 12:02:51 RO-CZOK-0031/19 - „Aktualizacja projektu przebudowy pomostu roboczego i operacyjnego – pompownia głębinowa „Gliwice” Link do elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
222 2019-07-09 11:26:24 R-WII-0015/19 Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
223 2019-07-08 11:30:52 RO-BD-0029/19 - Dostawa elementów złącznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach RO-BD-0029/19 - Dostawa elementów złącznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
224 2019-07-08 08:40:38 RO-PI-0023/19 „Zakup sprzętu przeciwpożarowego, znaków ochrony przeciwpożarowej i znaków ewakuacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich.” Dziękujemy za udział w postępowaniu w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do złożenia oferty w postępowanie pt.: „Zakup sprzętu przeciwpożarowego, znaków ochrony przeciwpożarowej i znaków ewakuacyjnych dla SRK… Szczegóły
225 2019-07-05 13:44:20 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-25/19 „Dostawa materiałów i narzędzi budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Dostawa materiałów i narzędzi budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji  Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
226 2019-07-05 12:28:00 „Analiza techniczno – ekonomiczno – hydrogeologiczno - prawna możliwości dodatkowego odbioru przez PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba wód kopalnianych Kopalń zlikwidowanych lub likwidowanych: KWK „Pokój I”, KWK „Śląsk” i KWK „Kleofas” wraz z zakresem, harmonogramem niezbędnych robót oraz kosztami ewentualnego przedsięwzięcia”. „Analiza techniczno – ekonomiczno – hydrogeologiczno - prawna możliwości dodatkowego odbioru przez PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba wód kopalnianych Kopalń zlikwidowanych lub likwidowanych: KWK „Pokój I”, KWK „Śląsk”… Szczegóły
227 2019-07-05 11:40:14 R-BD-0011/19 Przygotowanie do kontroli lin nośnych w zawieszeniach naczyń wyciągowych górniczych wyciągów szybowych w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”, w tym: Zadanie 1 - Przygotowanie do kontroli lin nośnych w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu „I” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”, Zadanie 2 - Przygotowanie do kontroli lin nośnych w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu „II” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. R-BD-0011/19 Przygotowanie do kontroli lin nośnych w zawieszeniach naczyń wyciągowych górniczych wyciągów szybowych w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”, w tym: Zadanie 1 - Przygotowanie do kontroli lin nośnych… Szczegóły
228 2019-07-05 11:25:37 R-MW-0010/19-1 „Dostawa ręcznych anemometrów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” „Dostawa ręcznych anemometrów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” Wadium: 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
229 2019-07-05 08:49:18 R-KCL-0016/19„Rozbiórka budynku mieszkalnego w Jankowicach w Gminie Świerklany, budynku stróżówki w Rybniku i budynku gospodarczego (stodoła) w Radlinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” „Rozbiórka budynku mieszkalnego w Jankowicach w Gminie Świerklany, budynku stróżówki w Rybniku i budynku gospodarczego (stodoła) w Radlinie wraz   z wykonaniem dokumentacji projektowej” Etap I: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul.… Szczegóły
230 2019-07-04 13:00:42 R-CZOK-0023/19-1 „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK  w Czeladzi Wysokość wadium: 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły