Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2511 2016-12-16 10:34:54 KWK C/29/16/17/N „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego,… Szczegóły
2512 2016-12-16 10:31:43 SRK/TZ/AZM-2265-13/16/17- „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
2513 2016-12-16 10:10:51 SRK/TZ/KWK M-2265-85/16/17 Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowanej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Konserwacja i naprawa telewizji dozorowanej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu na powierzchni kopalni obejmuje: 1) Niezawodne działanie systemów telewizji dozorowej oraz systemów sygnalizacji alarmowej zainstalowanych na terenie KWK „Makoszowy”… Szczegóły
2514 2016-12-16 09:35:15 SRK/TZ/KWK M-2265-77/16/17 „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych produkcji „ELGÓR + HANSEN” i „ZEG” dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2017r.”. Szczegóły
2515 2016-12-13 15:20:29 SRK/TZ/KWK C – 2265 –42/16/17 - Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z... "Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2017r.” Szczegóły
2516 2016-12-09 20:38:54 KWK C/WR/05/16/17 - Świadczenie usług informatycznych ... „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla SRK S.A. KWK „Centrum” Szczegóły
2517 2016-12-09 12:31:38 CZOK/65/16/17/N - „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” na 2017rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” na 2017rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
2518 2016-12-09 09:39:28 CZOK/66/16/17/N Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów ...   „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania” na 2017 rok’’. Szczegóły
2519 2016-12-08 14:41:16 KWK K-J/06/16/17/N - Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I: Zadanie 1: Rurociągi wody podsadzkowej rejon Kazimierz . Zadanie 2: Budynek do regeneracji i zbrojenia odstawy. Zadanie 3: Stacja paliw. Zadanie 4: Wiata na gazy techniczne. Zadanie 5: Sprężarkownia (magazyny ME i MM). Zadanie 6: Nagrzewnice. Zadanie 7: Przetwornice (do szybu K II). Zadanie 8: Labolatorium elektryczne. Zadanie 9: Budynek warsztatów mechanicznych R-I. Zadanie 10: Kontener dla kierowców. Część II: Zadanie 1: Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Karol. Zadanie 2: Pompownia Juliusz. Zadanie 3: Rurociąg wody podsadzkowej rejon Juliusz. Zadanie 4: Budynek nadszybia szybu Maczki. Zadanie 5: Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Maczki. Zadanie 6: Budynek zmywczy. Zadanie 7: Muszla podsadzkowa. Zadanie 8: Zbiornik wody posadzkowej. Zadanie 9: Rurociąg wody posadzkowej rejon Maczki. Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi  obiektami dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Kazimierz –… Szczegóły
2520 2016-12-07 15:32:09 SRK/TZ/KWK M–2265–70/16/17 - „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym...." „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11  w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły