Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2531 2016-11-30 13:24:16 SRK/TZ/CZOK - 2265-56/16/17 Dostawa gazów technicznych.... Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2017 rok. Szczegóły
2532 2016-11-30 12:58:06 SRK/TZ/KWK MY-2265-06/16/17-„Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział  KWK… Szczegóły
2533 2016-11-30 12:21:45 SRK/TZ/KWK C - 2265 -48/16 Dostawa małej mechanizacji pneumatycznej..... Dostawa małej mechanizacji pneumatycznej: Część I: Dostawa poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem Część II: Dostawa urządzeń z napędem pneumatycznym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Szczegóły
2534 2016-11-30 11:26:59 KWK R/06/16/17/N - Likwidacja obiektów budowlanych na terenie szybu „Barbara” Likwidacja obiektów budowlanych na terenie szybu „Barbara”: Zadanie 1: Budynek rozdzielni 6kV Zadanie 2: Budynek wentylatora WPK 3,9 Nr 1 Zadanie 3: Budynek wentylatora WPK 3,9 Nr 2 Zadanie 4:… Szczegóły
2535 2016-11-30 10:10:08 SRK/TZ/KWK A-2265-09/16/17 - Dostawa odzieży... Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK „Anna” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Etap I: na IV kwartał 2016r. Etap II: na 2017 rok. Szczegóły
2536 2016-11-30 09:12:11 BZ/12/16/17/N - Świadczenie usług pocztowych ... Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych za wyjątkiem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
2537 2016-11-30 09:11:30 SRK/TZ/CZOK–2265–60/16 - „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2538 2016-11-30 09:05:41 SRK/TZ/KWK BD-2265-18/16 - „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych  podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” Szczegóły
2539 2016-11-25 13:28:53 CZOK/WR/04/16 - „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 20 mb – Pompownia „Pstrowski” „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 20 mb – Pompownia „Pstrowski” Szczegóły
2540 2016-11-25 12:42:33 SRK/TZ/KWK C-2265-47/16 - Dostawa pian fenolowych ... Dostawa pian fenolowych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" Szczegóły