Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2621 2016-10-21 09:36:59 KWK BD/24/16/17/N Utrzymanie budynku lampowni (stacja ratownictwa górniczego, maskowni, dyspozytorni) w tym świadczenie usług obsługi lampowni: Utrzymanie budynku lampowni (stacja ratownictwa górniczego, maskowni, dyspozytorni) w tym świadczenie usług obsługi lampowni:    Zadanie: Adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego (lampowni – stacji ratownictwa górniczego, maskowni, dyspozytorni) na potrzeby łaźni górniczej… Szczegóły
2622 2016-10-21 08:35:01 SRK/TZ/CZOK-2265-50/16 Doraźne zabezpieczenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” dla SRK S.A. Oddział CZOK. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Oddział w Czeladzi „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Ruch II Pompownie Stacjonarne, Pompownia „Siemianowice”, 41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5 Charakterystyka obiektu: Budynek nadszybia szybu „Kolejowy I” o wymiarach… Szczegóły
2623 2016-10-21 08:10:31 SRK/TZ/KWK C–2265–37/16 - Skaner wielkoformatowy 36” dla SRK S.A. KWK „Centrum” Skaner wielkoformatowy 36” dla SRK S.A. KWK „Centrum” Szczegóły
2624 2016-10-21 07:55:19 SRK/TZ/AZM-2265-10/16 - Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego ... Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Beethovena 6 i 6a w Wałbrzychu oraz przyłączenie do tego przyłącza wewnętrznej instalacji wodno kanalizacyjnej budynku” dla SRK… Szczegóły
2625 2016-10-19 12:48:04 KWK R/04/16/17/N - Likwidacja szybu „Barbara”, budynku depresyjnego (nadszybia) oraz wieży wyciągowej szybu Barbara w SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” w Bytomiu. Część I „Likwidacja szybu „Barbara”– etapy: – etap 1 – likwidacja przedziału drabinowego – etap 2 – likwidacja lin i naczyń wyciągowych – etap 3 – zasypanie szybu, położenie płyty zamykającej Część II Zadanie 1 - Likwidacja budynku depresyjnego (nadszybia) Zadanie 2 - Likwidacja wieży wyciągowej szybu Barbara Likwidacja szybu „Barbara”, budynku depresyjnego (nadszybia) oraz wieży wyciągowej szybu Barbara w SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” w Bytomiu. Część I „Likwidacja szybu „Barbara”– etapy: etap 1 – likwidacja… Szczegóły
2626 2016-10-19 11:48:33 SRK/TZ/CZOK-2265-48/16 Remont kolektora wód dołowych Remont kolektora wód dołowych – dostawa i wymiana mieszalnika wraz z armaturą, w kolektorze głównego odwadniania – pompownia „Siemianowice” dla  S.R.K.. S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
2627 2016-10-19 11:02:25 SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych pól rodzielczych SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych Pól rozdzielczych 6kV typu HA-dK8 produkcji Hamacher GmbH – 10szt dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2628 2016-10-19 10:55:06 SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 Dostawa osprzętu i części zamiennych SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 „Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2629 2016-10-19 10:42:36 SRK/TZ/KWK R-2265-08/16 -Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa 800 i lutni Spiro 800 wraz z złączkami” „Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa  f 800 i lutni Spiro f 800 wraz z złączkami” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Rozbark V”.   Szczegóły
2630 2016-10-19 10:37:17 SRK/TZ/CZOK-2265-20/16 - „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w tym: Część I:   Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych typ MPP i ENMAG produkcji firmy ENKO. Część… Szczegóły