Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2671 2016-09-14 09:52:34 SRK TZ KWK C 2265 19A 16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r Dostawa gipsu górniczego w 2016 roku dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum". Szczegóły
2672 2016-09-14 08:23:35 SRK/TZ/KWK BD-2265-12/16 Dostawa urządzeń grzewczych SRK/TZ/KWK BD-2265-12/16 „Dostawa urządzeń grzewczych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
2673 2016-09-08 12:45:10 SRK/TZ/AZM-2265-7/16 - Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu - dz. nr 1207/28, 383,27 wraz z przyłączem do budynku wielorodzinnego przy ul. Goły 1 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A."… Szczegóły
2674 2016-09-08 11:55:12 SRK/TZ/KWK C-2265-27/16 - Wymiana stolarki okiennej... Wymiana stolarki okiennej w budynku Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. przy kopalni KWK "Centrum" Szczegóły
2675 2016-09-08 09:08:00 SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej.... Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa, pomiary ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I - KWK "Centrum", Część II - KWK "Boże Dary", Część… Szczegóły
2676 2016-09-08 09:01:02 SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 - „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.   ZA  ROK 2016  I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Szczegóły
2677 2016-09-08 07:58:54 KWK M/43/16/N - „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”   „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 1 - Taśma GT-1400/4-EP-1200mm okładka 4+3-L B1 przenośnikowa tkaninowo - gumowa trudnopalna z przekładkami poliestrowo-poliamidowymi EP z okładką… Szczegóły
2678 2016-09-08 07:30:30 SRK/TZ/KWK M– 2265–41/15 - „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
2679 2016-09-07 14:03:48 SRK/TZ/KWK C-2265/30/16 Dostawa łączności ratowniczej „Dostawa łączności ratowniczej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum w 2016 r.” Szczegóły
2680 2016-09-02 12:55:26 SRK/TZ/KWK BD-2265-11/16 - Dostawa części do pomp wirowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „Dostawa części do pomp wirowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły