Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
261 2019-06-27 06:38:08 R-K-0010/19 Wykonanie pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń na zbrojenie szybu w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III w 2019 r. należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” Wykonanie pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń na zbrojenie szybu w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III w 2019 r. należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu… Szczegóły
262 2019-06-26 11:30:09 R-C-0017/19 Roboty szybowe w 2019r.: Kompleksowa wymiana 2 kompletów czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 0 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Staszic” przedział drzewny, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
263 2019-06-26 10:43:24 ZP-K-0002/19/1 „ Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. „ Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)… Szczegóły
264 2019-06-26 10:30:19 RO-P-0044-19-1 Serwis szybowych urządzeń łączności dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej przewodowej wchodzących w skład systemów ITS opartych na centralach telefonicznych typu SLICAN, MICROTEL dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły
265 2019-06-25 13:33:44 RO-JM-0031/19 - Zakup kamery termowizyjnej Flir E6xt WiFi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
266 2019-06-25 13:10:00 R-KCL-0013/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały leśne: 275 i 280” „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały leśne: 275 i 280” Wysokość wadium: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy… Szczegóły
267 2019-06-25 12:44:16 R-C-0019/19 „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2020 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2020 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w tym: Część I - Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów… Szczegóły
268 2019-06-25 12:43:11 R-CZOK-0031/19 „Wykonanie projektu technicznego modernizacji przepustu pod ul Bytomską w ciągu cieku C wraz z oceną techniczną” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
269 2019-06-25 12:24:30 R-K-0009/19 Wykonanie kontrolnych pomiarów geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami szybowymi a prowadnicami ślizgowymi w górniczym wyciągu szybowym szybu I w 2019 r. należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
270 2019-06-25 11:50:28 ZP-K-0007/19 - „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”: Część I: 8 obiektów budowlanych Część II: 17 obiektów budowlanych Część III: 4 obiekty budowlane Część IV: 35 obiektów budowlanych” Znak sprawy: ZP-K-0007/19 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”: Część I: 8… Szczegóły