Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2731 2016-07-26 13:27:16 CZOK/24B/16 - Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej - Szczegóły
2732 2016-07-26 13:11:59 KWK C/20/16 „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: Część I - Dostawa rur ze szwem stalowych kołnierzowych 159,0X4,5X6000 ST3S=S235JR 1,6 MPa.… Szczegóły
2733 2016-07-26 13:07:59 CZOK/49/16 Dostawa części do pomp II Części CZOK/49/16   „Dostawa dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: „Dostawa części do pomp.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Pstrowski”. Część II: „Dostawa części do… Szczegóły
2734 2016-07-26 12:52:14 KWK A/02/16- Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych „Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna”.” Szczegóły
2735 2016-07-26 12:41:51 KWK BD/18/16 „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. Szczegóły
2736 2016-07-26 12:09:07 KWK BD/15A/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia   „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla KWK „Boże Dary” na 2016r.   Szczegóły
2737 2016-07-26 12:04:48 CZOK/53/16- „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” Część I:          Wykonanie dachu budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” Część II:         Wymiana okien w budynku administracyjno- biurowym- Pompownia „Powstańców Śląskich- Bytom I” Część III:       Czyszczenie… Szczegóły
2738 2016-07-26 12:01:46 AZM/08/16 Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w 100% własnością SRK S.A. Cz. I- III Część I: „Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w 100% własnością SRK S.A. miasto Wałbrzych”. Część II: „Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w… Szczegóły
2739 2016-07-26 11:19:33 CZOK/28A/16/17 - Wykonanie pomiarów WN, SN, NN... 6 części Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
2740 2016-07-22 11:24:56 BZ/08A/16/17 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz… Szczegóły