Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
271 2019-06-25 11:16:23 R-AZM-0008/19 „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Rudzie Śląskiej oraz remont instalacji elektrycznej i miejscowa naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w Rudzie Śląskiej dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu” „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Rudzie Śląskiej oraz remont instalacji elektrycznej i miejscowa naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w… Szczegóły
272 2019-06-25 09:44:27 R-CZOK-0028/19 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych, Część II - Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. R-CZOK-0028/19 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych,Część II - Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Wadium do przetargu:… Szczegóły
273 2019-06-25 08:30:33 ZP-S-0006/19: Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Śląsk" znak sprawy: ZP - S - 0006/19 nazwa postępowania: "Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Śląsk"   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego:… Szczegóły
274 2019-06-25 07:19:25 ZP-B-0004/19 - "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1, 1040/1 w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 24" Link do elektronicznego formularza ofertowego "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1,… Szczegóły
275 2019-06-24 14:05:00 ZP-M-0014/19 - „Remont wieży szybowej szybu I dla SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu” „Remont wieży szybowej szybu I dla SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) Link do elektronicznego… Szczegóły
276 2019-06-24 13:40:14 ZP-BZ-0008/19 - „Wykonanie tablic i banerów informujących o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu oraz obsługa (umieszczanie i przemieszczanie nośników na nieruchomościach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu) w roku 2019” „Wykonanie tablic i banerów informujących o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu oraz obsługa (umieszczanie i przemieszczanie nośników na nieruchomościach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu)… Szczegóły
277 2019-06-24 13:33:09 RO-CZOK-0028/19 - Naprawa wentylatora typu WLE 1004A/1 zabudowanego w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Witold II” Pompownia „Jan Kanty” https://efo.coig.biz/inquiries/show/1ba9f070-52f7-4b99-a6e7-7b3b8486fd6a Szczegóły
278 2019-06-24 12:36:05 ZP-BZ-0007/19 Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł Link do elektronicznego FORMULARZA… Szczegóły
279 2019-06-24 12:27:40 RO-JM-0030/19 - Przegląd i naprawa łopat laminowanych wentylatora WOK 3D - stacja wentylatorów głównych przy szybie JAS VI Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
280 2019-06-24 12:16:33 ZP-CZOK-0010/19 - „Remont agregatów głębinowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Remont agregatów głębinowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I: Remont agregatów głębinowych typu HDM - 4 remonty agregatów głębinowych typu HDM 6723.2/9… Szczegóły