Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2811 2016-06-12 08:48:21 CZOK/24A/16 - Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I - Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej. i/lub Część II… Szczegóły
2812 2016-06-10 13:35:21 SRK/TZ/CZOK-2265-17/16 "Dostawa szelek bezpieczeństwa" "Dostawa szelek bezpieczeństwa" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2813 2016-06-10 13:17:04 SRK/TZ/CZOK-2265-41/16 "Dostawa Łożysk" „Dostawa łożysk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2814 2016-06-10 12:34:31 SRK/TZ/KWK C-2265-10/16 Serwis pól rozdzielczych II części SRK/TZ/KWK C-2265-10/16 Świadczenie usług serwisowych: Część I: Pól rozdzielczych 6kV typu ROK-6 produkcji Elektrometal S.A. - 6 szt., Część II: Pól rozdzielczych 6kV typu HA-dK8 produkcji Hamacher GmbH - 10… Szczegóły
2815 2016-06-10 12:21:54 SRK/TZ/CZOK-2265-25/16 "Dostawa elektrod i akcesoriów spawalniczych" „Dostawa elektrod i akcesoriów spawalniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2816 2016-06-10 09:47:16 SRK/TZ/CZOK-2265-14A/16 Dostawa materiałów budowlanych Dostawa materiałów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2817 2016-06-08 09:11:51 SRK/TZ/KWK MY-2265-3/16 Wyciągi szybowe SRK/TZ/KWK MY-2265-3/16 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych dla SRK S.A. Oddział w… Szczegóły
2818 2016-06-06 15:03:33 BZ/04/16/17 - Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. dla części obejmujących: Część 1. „Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń      S.A w obrębie gmin: Sosnowiec i Jaworzno Część 2.… Szczegóły
2819 2016-06-06 13:07:45 SRK/TZ/KWK C-2265-14/16 - „Wykonanie projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu "Skarga" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. „Wykonanie projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu "Skarga" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
2820 2016-06-06 13:05:08 BZ/06/16 - „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” dla części obejmujących: Część I   Miasto i gmina: Pszów. Część II  Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych: Oddziału KWK „Anna”… Szczegóły