Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
21 2019-08-29 12:13:50 ZP-C-0011/19 - „Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł termin związania ofertą:30 dni Zamawiający otworzy oferty w… Szczegóły
22 2019-08-29 11:13:26 „Wykonanie analizy prawidłowości doboru nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych (zwarciowych, przeciążeniowych, ziemnozwarciowych) w kopalnianej sieci średniego napięcia, dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” RO-MW-0031/19 Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
23 2019-08-29 08:12:47 R-M-0032/19 Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany pomostów w szybie Północny dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany pomostów w szybie Północny dla SRK S.A. Oddział KWK  „Makoszowy”  w Zabrzu. Wysokość wadium: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
24 2019-08-28 11:36:52 R-M-0027/19 Badania i analiza zagrożenia pożarowego - wykonanie analiz powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2020 r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
25 2019-08-28 09:30:28 RO-KCL-0027/19 - Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej (5532) do budynku przy ul. Nad Białką 2a w Czechowicach-Dziedzicach na działce 4130/38 Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej (5532) do budynku przy ul. Nad Białką 2a w Czechowicach-Dziedzicach na działce 4130/38 Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
26 2019-08-28 08:22:37 RO-KCL-0026/19 - Dostawa 5 szt. telemetrycznych kart SIM i świadczenie w latach 2019 – 2021 usługi przesyłu danych telemetrycznych na potrzeby obsługi monitoringu technologicznego przepompowni Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Dostawa 5 szt. telemetrycznych kart SIM i świadczenie w latach 2019 – 2021 usługi przesyłu danych telemetrycznych na potrzeby obsługi monitoringu technologicznego przepompowni Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie… Szczegóły
27 2019-08-27 12:36:45 Zakup i dostawa wodomierzy śrubowych DN 150 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” Link do formularza ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/032b6f3a-bc46-40bd-b1c4-5d2bf3a04984 Osoba do kontaktu: Andrzej Wójs tel. 322448566   Szczegóły
28 2019-08-27 11:34:09 RO-P-0066-19 Pomiar wydatku energetycznego na stanowisku konserwator ds. powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Pomiar wydatku energetycznego na stanowisku konserwator ds. powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
29 2019-08-27 08:44:06 R-BD-0014/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w roku 2020. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
30 2019-08-26 10:15:38 RO-CZOK-0042/19 Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń biurowych (plotery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, faksy) dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi https://efo.coig.biz/inquiries/show/1e14ad76-d3cd-4184-b075-5487d9151d83 Szczegóły