Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
321 2019-06-13 10:39:24 RO-CZOK-0026/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych https://efo.coig.biz/inquiries/show/43d8e393-38d7-4c99-9d62-ed367a4ef40f Szczegóły
322 2019-06-13 07:33:30 ZP-JM-0008/19: Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” w 2019 roku znak sprawy: ZP-JM-0008/19 nazwa postępowania: Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” w 2019 roku Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000,00 zł Link do… Szczegóły
323 2019-06-12 10:52:05 RO-P-0038-19 Remont silnika i pomp zatapialnych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Remont silnika i pomp zatapialnych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
324 2019-06-11 13:03:51 „Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek i toreb sanitariuszy) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
325 2019-06-11 10:56:41 R-CZOK-0027/19 Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część I - Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda. Część II - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot. Część III - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel. Część IV - Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
326 2019-06-11 10:55:00 RO-CZOK-0025/19 - Przeglądy klimatyzatorów Zamówienie obejmuje "Przegląd klimatyzatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
327 2019-06-11 10:32:57 ZP-JM-0006/19-1: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK "Jas - Mos" znak sprawy: ZP - JM - 0006/19 - 1 nazwa postępowania: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK "Jas… Szczegóły
328 2019-06-10 12:46:18 RO-BD-0026/19 Dostawa szczeliwa oraz płyt uszczelkarskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Dostawa szczeliwa oraz płyt uszczelkarskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
329 2019-06-10 12:38:06 R-WII-0009/19 Dostawa stalowych prowadników szybowych wraz z płaskownikami mocującymi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
330 2019-06-10 12:17:51 R-P-0002/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do pomp wyposażenia pompowni głównego odwadniania na poz.: 600m i 790m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I”. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły