Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
441 2019-04-25 09:45:57 R-KCL-0005/19 „Przeglądy techniczne oraz naprawy, remonty agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 – 2020” „Przeglądy techniczne oraz naprawy, remonty agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 – 2020”… Szczegóły
442 2019-04-25 08:48:04 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-15/19 Dostawa materiałów związanych z profilaktyką przeciwpożarową wyrobisk górniczych Część I - Dostawa foli wentylacyjnej Część II - Dostawa tkaniny podsadzkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Dostawa materiałów związanych z profilaktyką przeciwpożarową wyrobisk górniczych Część I - Dostawa foli wentylacyjnej Część II - Dostawa tkaniny podsadzkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Link do… Szczegóły
443 2019-04-25 07:38:26 R-CZOK-0017/19„Dostawa blach, kształtowników, krat Wema” Część I: Blachy, Część II: Kształtowniki i wałki, Część III: Kraty Wema. „Dostawa blach, kształtowników, krat Wema” Część   I:    Blachy, Część  II:   Kształtowniki i wałki, Część III:   Kraty Wema. Wysokość wadium: Część I: 1 300,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta  złotych 00/100),… Szczegóły
444 2019-04-25 07:02:10 R-CZOK-0015/19 Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów, Część II: Dostawa smarów, Część III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego R-CZOK-0015/19 Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów, Część II: Dostawa smarów, Część III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego Wadium do przetargu: Część I-700,00 zł, Część II-400,00 zł,… Szczegóły
445 2019-04-25 06:55:50 R-S-0009/19 „Wykonanie pomiarów wychylenia trzonu wież szybowych szybów ”III” i ”IV” oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla wyznaczenia deformacji pionowych i poziomych powierzchni terenu i obiektów przyszybowych na terenie zakładu górniczego KWK „Śląsk” z pełnym opracowaniem graficznym i analizą uzyskanych wyników pomiarowych” „Wykonanie pomiarów wychylenia trzonu wież szybowych szybów ”III” i ”IV” oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla wyznaczenia deformacji pionowych i poziomych powierzchni terenu i obiektów przyszybowych na terenie zakładu górniczego KWK „Śląsk”… Szczegóły
446 2019-04-24 12:36:42 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-16/19 Dostawa druków w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Dostawa druków w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
447 2019-04-24 12:11:17 Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO z aktualizacją trzyletnią dla dwóch stanowisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/03244475-4114-49a2-b481-8ca9ab799fb6     Szczegóły
448 2019-04-24 11:41:01 SRK/KWK C-TOŚ/ZO-2265-13/19 Wykonanie badań ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w zakresie stężeń: ChZT, zawiesin ogólnych oraz pH wykonywanych w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Wykonanie badań ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w zakresie stężeń: ChZT, zawiesin ogólnych oraz pH wykonywanych w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".… Szczegóły
449 2019-04-24 10:41:24 SRK/KWK C-BHP/ZO-2265-14/19 Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną) oraz pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną) oraz pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK… Szczegóły
450 2019-04-24 09:21:06 R-JM-0009/19Dostawa części do pomp OW-100B dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Dostawa części do pomp OW-100B dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Wysokość wadium: 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły