Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
481 2019-04-12 08:07:04 ZP-KCL-0007/19 - „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”. znak sprawy: ZP-KCL-0007/19 „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”.… Szczegóły
482 2019-04-11 12:53:37 R-CZOK-0013/19 Projekt przebudowy wymiennikowni ciepłej wody użytkowej dla budynku łaźni na Ruch I Pompownie głębinowe dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
483 2019-04-11 12:41:17 R-WII-0007/19 Wykonanie uchylnych pomostów roboczych do zabudowy na naczyniu północnym w przedziale klatkowym szybu "Roździeński" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
484 2019-04-10 12:27:43 R-BD-0007/19„Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I: Rozpory regulowane obudowy chodnikowej Część II: Zestawy naprawcze obudowy chodnikowej Część III: Stojak cierny typu SV (do 4,0m) Część IV: Prostki z kształtownika o profilu V29 z łącznikami kątowymi ŁKWh V29 „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I:  Rozpory regulowane obudowy chodnikowej Część II: Zestawy naprawcze obudowy chodnikowej Część III: Stojak cierny… Szczegóły
485 2019-04-10 11:46:31 RO-MW-0006/19 Dostawa materiałów górniczo-budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK "Mysłowice-Wesoła I". Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
486 2019-04-10 11:42:25 R-KCL-0002/19-1-1-1-1 „Wykonywanie w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń, zakładów górniczych, spółek węglowych: KWK „Dębieńsko”, KWK Siersza”, KWK „Gliwice”, Bytomska Spółka Węglowa S.A., Rudzka Spółka Węglowa S.A., Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze - Silesia”, Ruch „Wirek” KWK „Halemba –Wirek” „Wykonywanie w 2019r. dla  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń,… Szczegóły
487 2019-04-10 11:20:52 R-W II-0005/19-Dostawa kompletnych prowadnic tocznych PHH2 oraz kompletnych krążków bocznych PHH2 do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawa kompletnych prowadnic tocznych PHH2 oraz kompletnych krążków bocznych PHH2 do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Wadium - 3 100,00 … Szczegóły
488 2019-04-10 10:49:56 R-JM -0007/19 - " Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych..." Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego  eksploatowanych  w  Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  w Jastrzębiu- Zdroju KWK„Jas-Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji… Szczegóły
489 2019-04-10 09:09:06 RO-KCL-0015/19-241900029 - Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego https://efo.coig.biz/inquiries/show/a5c85281-8dc5-4e62-ad3e-ba9f7f23ced6 Szczegóły
490 2019-04-09 11:26:55 R-M-0015/19-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły