Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
521 2019-03-28 12:49:43 R-CZOK-0010/19 Część I: Dostawa zasuw DN500 PN10 rozdzielających chodniki wodne na poz. 690 m - Pompownia Dębieńsko. Część II : Dostawa reduktorów ciśnienia oraz filtru do wymiany w instalacji przeciwpożarowej - Pompownia Powstańców Śląskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
522 2019-03-28 11:57:42 R-CZOK-0005/19-1 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej, w tym: Cześć I: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: MTH -1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Cześć II: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: Microtector II G-460 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
523 2019-03-28 11:44:25 Koszenie terenów zielonych dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" przy ul. Górniczej 1 Koszenie terenów zielonych dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" przy ul. Górniczej 1   Link do złożenia oferty: https://efo.coig.biz/inquiries/show/b9824ab3-4eac-460a-a53f-69f58e077035 Szczegóły
524 2019-03-28 11:09:55 SRK/KWK C-TIPG/ZO-2265-12/19 „Dostawa podzespołów komputerowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK „Centrum“ „Dostawa podzespołów komputerowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK „Centrum“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
525 2019-03-28 10:49:22 R-S-0008/19 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK "Śląsk", w tym: Część I Legalizacja przyrządów pomiarowych typu X-am 2000 (CH4), PAC 3500 (CO) – PAC 3500 (O2); Część II Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; Część III Legalizacja mechanicznego Psychrometru Assmanna; Część IV Legalizacja anemometru skrzydełkowego Lambreht; Część V Legalizacja barometru Dr. A. Muller typ 15ymb. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
526 2019-03-28 09:18:39 RO-BD-0014/19-1 „Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część II. Legalizacja-sprawdzenie oraz remont podstawowy ręcznego anemometru skrzydełkowego typu A-1200Mxi.… Szczegóły
527 2019-03-28 08:54:29 ZP-JM-0005/19 - „Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno - cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. „Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno - cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
528 2019-03-28 07:59:43 RO-P-0019/19 Zakup wraz z dostawą kosy spalinowej STIHL FS 91 Zakup wraz z dostawą kosy spalinowej STIHL FS 91 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
529 2019-03-27 14:58:23 RO-PI-0013/19 Zakup i montaż wideodomofonu (Część 1) oraz zamków i wkładek do drzwi (Część 2) dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I" Dziękujemy za udział w postępowaniu, w załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zakup i montaż wideodomofonu (Część 1) oraz zamków… Szczegóły
530 2019-03-27 14:03:46 RO-PI-0012/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „PIEKARY I” Dziękujemy za udział w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych. W załączeniu  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do złożenia oferty  w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy dla zamówienia pn.: „Dostarczenie materiałów… Szczegóły