Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
611 2019-03-04 12:57:07 R-BZ-0004/19 Wdrożenie bezpiecznego systemu telefonii VoIP realizowanej w sieci wewnętrznej SRK (odseparowanej od sieci Internet) dla jednostek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
612 2019-03-04 12:39:38 R-C-0005/19 Wykonanie pomiarów grubości ścianek zbrojenia szybowego wraz z analizą stanu technicznego w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
613 2019-03-04 11:41:55 RO-KCL-0008/19 - Dostawa 6 szt. oryginalnych tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI C822 dla Działu Rekultywacji i Ochrony Środowiska - Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Dostawa 6 szt. oryginalnych tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI C822 dla Działu Rekultywacji i Ochrony Środowiska - Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego… Szczegóły
614 2019-03-04 10:51:11 „Zakup wraz z dostawą 3 sztuk rygli wrót szybowych typu RWS 02 dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
615 2019-03-04 08:27:49 R-B-0003/19 Wykonanie opracowania pt.: Ekspertyza dotycząca wpływu likwidacji szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze-Wschód” na kształtowanie warunków wodnych w górotworze, pod kątem zagrożenia wodnego dla czynnej kopalni TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze R-B-0003/19 Wykonanie opracowania pt.: Ekspertyza dotycząca wpływu likwidacji szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze-Wschód” na kształtowanie warunków wodnych w górotworze, pod kątem zagrożenia wodnego… Szczegóły
616 2019-03-04 08:03:59 RO-P-0008/19 - Dostawa 10 sztuk tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego RICOH AFICIO MP C3000 Dostawa 10 sztuk tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego RICOH AFICIO MP C3000 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
617 2019-03-01 12:35:53 R-PI-0005/19 „Wykonanie 8 projektów likwidacji obiektów, sporządzenie kosztorysów rozbiórek, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” „Wykonanie 8 projektów likwidacji obiektów, sporządzenie kosztorysów rozbiórek, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” Wysokość wadium: 2 000,00 zł UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
618 2019-03-01 10:20:06 R-BD-0004/19 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach R-BD-0004/19 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Wadium do przetargu: 700,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
619 2019-03-01 09:46:03 R-M-0012/19 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie robót rozbiórkowych i inwentaryzacji wybranych obiektów KWK „Makoszowy” R-M-0012/19 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie robót rozbiórkowych i inwentaryzacji wybranych obiektów KWK „Makoszowy” Wadium do przetargu: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
620 2019-03-01 09:07:22 R-W II-0003/19-„Projekt demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia górnicze) nadszybia i sortowni w zespole szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”. „Projekt demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia górnicze) nadszybia  i sortowni               w zespole szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice wraz z… Szczegóły