Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
681 2019-02-11 10:48:20 KWK C/27A/18/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki… Szczegóły
682 2019-02-11 09:05:21 KWK C/16C/18/19 - „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” Znak sprawy: KWK C/16C/18/19 „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn,… Szczegóły
683 2019-02-09 12:50:18 Wykonanie kompletu badań technicznych po przerwie w pracy wyciągu szybowego. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” dysponuje wyciągiem szybowym zainstalowanym w szybie IV obecnie wyłączony z ruchu. Przed wznowieniem pracy wyciągu szybowego… Szczegóły
684 2019-02-08 13:38:32 R-P-0001/19-„Dostawę pompy zatapialnej, wirnikowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej „Dostawę pompy zatapialnej, wirnikowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Wadium - 1 500,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
685 2019-02-08 10:24:38 KWK M/WR/03/18/19 - „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”  przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” Szczegóły
686 2019-02-08 07:24:14 KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Ogłoszenie nr 511832-N-2019… Szczegóły
687 2019-02-07 13:21:25 ZP-M-0007/19 Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych .... Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” (Grupa I  i Grupa IV) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Ogłoszenie UZP - Ogłoszenie nr 511660-N-2019… Szczegóły
688 2019-02-07 11:45:52 R-M-0006/19 Rozbiórka budynku rozdzielni RP6/25 dla SRK S.A. w Bytomiu – Oddział KWK „Makoszowy” Rozbiórka budynku rozdzielni RP6/25 dla SRK S.A. w Bytomiu – Oddział KWK „Makoszowy” Wysokość wadium: 6 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
689 2019-02-07 11:05:11 R-KCL-0002/19-1 „Wykonywanie w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń, zakładów górniczych, spółek węglowych: KWK „Dębieńsko”, KWK Siersza”, KWK „Gliwice”, Bytomska Spółka Węglowa S.A., Rudzka Spółka Węglowa S.A., Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze - Silesia”, Ruch „Wirek” KWK „Halemba –Wirek”. „Wykonywanie w 2019r. dla  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń,… Szczegóły
690 2019-02-07 09:47:14 R-BD-0001/19-1 Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta, publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły