Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
691 2019-02-06 12:53:15 CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019. Postępowanie nr CZOK/44A/18/19 pod tytułem: „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019.” Link do… Szczegóły
692 2019-02-06 09:48:41 R-M-0008/19 „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” Wadium: 5 200,00 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
693 2019-02-06 08:39:34 Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
694 2019-02-05 10:54:42 ZP-M/0006/19 - " Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku" Znak sprawy: ZP-M/0006/19 "Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku" Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta winna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
695 2019-02-05 10:06:38 RO-KCL-0002/19 - Wycinka 10 szt. drzew rosnących na terenie działek SRK S.A. położonych przy ul. Zabrzańskiej 11 w Bytomiu (działki nr 1819/25, 1817/25, 1816/25) Wycinka 10 szt. drzew rosnących na terenie działek SRK S.A. położonych przy ul. Zabrzańskiej 11 w Bytomiu (działki nr 1819/25, 1817/25, 1816/25) Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
696 2019-02-05 08:50:30 RO-M-0008/19 Dostawa gazów technicznych używanych do prac spawalniczych ( tlen, acetylen), oraz dzierżawy butli do magazynowania gazów technicznych (tlen, acetylen) dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2019 rok. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
697 2019-02-05 06:26:35 RO-M-0009/19 Dostawa gazów i mieszanin wzorcowych do kalibracji przyrządów i urządzeń pomiarowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku. Link do elektronicznego formularza oferty Szczegóły
698 2019-02-04 13:16:32 R-S-0003/19 Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Wadium: 3 400,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
699 2019-02-04 12:05:39 Podłączenie sprężarki typu US4 do instalacji sprężonego powietrza w budynku rozdzielni RP6/20 wraz z projektem powykonawczym dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" Link do elektronicznego formularza Szczegóły
700 2019-02-04 11:44:30 ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód" znak sprawy: ZP - B - 0001/19 postępowanie: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód"   link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły