Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
781 2019-01-14 11:28:29 KWK C/30/18/19 - „Remont pomp odwadniających" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ,      Część III – remont pomp typu OS,              Część IV – remont pompy typu… Szczegóły
782 2019-01-14 10:53:40 KWK K/26/18/19 - „2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” „2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
783 2019-01-14 10:08:10 SRK/NZ/KWK K -2265-52/18/19"Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej pracowników Oddziału w Suszcu KWK "Krupiński" w roku 2019" "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej pracowników Oddziału w Suszcu KWK "Krupiński" w roku 2019" Wysokość wadium: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) UWAGA… Szczegóły
784 2019-01-14 09:25:20 ZP-C-0001/19 Roboty budowlane związane z przebudową chodnika podosadnikowego ...   Roboty budowlane związane z: przebudową chodnika podosadnikowego na poziomie 774 m, wzmocnieniem skrzyżowań i wlotów z osadnikami, chodnikiem wodnym, chodnikiem przelewowym, oraz chodnikiem łączącym chodnik podosadnikowy z chodnikami wodnymi… Szczegóły
785 2019-01-14 08:47:59 SRK/NZ/KWK - 2265–19/18/19 - Zakup i dostawa pompy szlamowej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Zakup i dostawa pompy szlamowej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji zadania pn: „Odwadnianie niecek… Szczegóły
786 2019-01-14 06:07:10 Dostawa rur tkaninowo - gumowych RTG DN150x4000 3,3MPa dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
787 2019-01-11 12:28:58 SRK/NZ/KWK K -2265-50/18/19 „Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” „Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Wadium: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
788 2019-01-11 11:12:56 SRK/NZ/KWK K–2265–54/18/19 „Serwis, bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
789 2019-01-11 09:39:20 R-B-0001/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących oraz pogotowia awaryjnego w tym: Część I: maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, Część II: sprężarek, Część III: stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w 2019 roku. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
790 2019-01-11 09:38:13 „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Oddziału SRK S.A. KWK Wieczorek II" Link do elektronicznego formularza ofertowego. Szczegóły