Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
811 2019-01-04 09:57:51 Dostawa gazów technicznych na rok 2019 dla SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód https://efo.coig.biz/inquiries/show/5e08e258-cf2d-46f7-ad43-7be1a16b4d47   Szczegóły
812 2019-01-03 12:06:44 KWK C/29/18/19 Likwidacja 4 obiektów ... Likwidacja 4 obiektów: 1) Budynek „drobnej sprzedaży”, 2) Pomost stalowy od drobnej sprzedaży do przeróbki 3) Pomost za szybem „Staszic”, 4) Estakada stalowa (45%) dla SRK S.A. w Bytomiu oddział… Szczegóły
813 2019-01-03 08:08:26 BZ/10/18/19 - Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Znak sprawy: BZ/10/18/19 "Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00zł (słownie: trzydzieści pięć  tysięcy… Szczegóły
814 2019-01-02 13:15:09 SRK/NZ/KWK WII-2265-37/18/19 Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wysokość wadium: 2 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
815 2018-12-31 08:03:15 KWK S/14/18/19 Obsługa Placów Składowych ...  Obsługa Placów Składowych na rzecz SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk"                 z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. Ogłoszenie UZP - 664791-N-2018 z dnia 31.12.2018r. Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)… Szczegóły
816 2018-12-28 13:15:32 PRZZ/1010-1 - Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju,… Szczegóły
817 2018-12-28 09:18:09 SRK/NZ/KWK m-25265-52B/18/19- Dostawa tkaniny wentylacyjnej - juty technicznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.     Dostawa tkaniny wentylacyjnej - juty technicznej dla SRK S.A.    Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Wadium - 400,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
818 2018-12-27 10:19:19 KWK M/17A/18/19 2. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 664277-N-2018… Szczegóły
819 2018-12-27 09:00:13 PRZZ/1010 - Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju,… Szczegóły
820 2018-12-21 12:17:43 KWK K/34/18/19: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” znak sprawy: KWK K/34/18/19 Nazwa postępowania: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego… Szczegóły