Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
821 2018-12-21 11:39:29 Wynajem i serwis kabin toaletowych do obsługi przepompowni zlokalizowanych na terenie Zabrza oraz Gminy Gierałtowice. Link do elektronicznego formularza w celu złożenia oferty Szczegóły
822 2018-12-21 11:35:23 PRZZ/0943-1-1-241800040-Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej https://efo.coig.biz/inquiries/show/1dad7dc2-6498-4b1d-8c85-17749ff8f0d0     Szczegóły
823 2018-12-21 11:23:55 KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” znak sprawy: KWK K/33/18/19 Nazwa postępowania: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego… Szczegóły
824 2018-12-21 11:03:16 KWK C/16A/18/19 - „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 – Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym oraz przebudowa osadnika nr 2; Zadanie 3 – Przebudowa Przekopu wodnego.” Znak sprawy: KWK C/16A/18/19 „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego,… Szczegóły
825 2018-12-20 13:56:38 SRK/NZ/KWK M -2265-73/18/19 - Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwignicowych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Wykonywanie przeglądów miesięcznych  i serwis urządzeń dźwignicowych  w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
826 2018-12-20 12:37:39 SRK/NZ/KWK S-2265-37/18/19-Określanie składu prób gazowych pobieranych przez zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Określanie składu prób gazowych pobieranych przez zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Wadium - 2 300,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
827 2018-12-20 11:48:17 SRK/NZ/KWK P–2265–20/18/19 ”Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "POKÓJ I" w 2019r.” ”Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "POKÓJ I" w 2019r.” Wadium: 4 000,00zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
828 2018-12-20 11:02:35 SRK/NZ/KWK K–2265–51/18/19 Wykonanie analiz wód dołowych i powierzchniowych na potrzeby SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
829 2018-12-19 12:54:25 SRK/NZ/KWK M - 2265-51/18/19-„Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r.” „Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego dla SRK  S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r.”  Wadium - 4 200,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
830 2018-12-19 11:34:20 KWK M/21/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły