Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
871 2018-12-12 08:06:07 SRK/NZ/KWK C–2265–46A/18/19 Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum na lata 2019-2020 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
872 2018-12-12 08:01:47 Zakup anemometrów skrzydełkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
873 2018-12-12 06:55:29 Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2019 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
874 2018-12-11 13:34:56 Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy R-7 dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku. Szczegóły
875 2018-12-11 11:18:37 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziału SRK S.A. KWK „Śląsk” Elektroniczny Formularz Ofertowy: https://efo.coig.biz/inquiries/show/9f51220f-9947-450b-b335-0333c281c42d Osoba prowadząca: Andrzej Wójs        tel. : (32) 2448566 Szczegóły
876 2018-12-11 10:47:08 Dzierżawa 2szt. urządzeń wielofunkcyjnych od 02.01.2019 do 31.12.2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/dafd5e74-1f25-4748-b48d-3972bc4dd117 Osoba do kontaktu: Łukasz Szuwart, tel. (32) 244 8404 Szczegóły
877 2018-12-10 13:55:58 KWK K/WR/01/18/19 - „Sprzedaż energii elektrycznej w wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” przez Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. „Sprzedaż energii elektrycznej w wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu… Szczegóły
878 2018-12-10 13:46:31 KWK K/WR/02/18/19 - Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do układów pomiarowo- rozliczeniowych i bilansowania energii elektrycznej i cieplnej systemu autorskiego AMARO firmy APP- Gliwice dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do układów pomiarowo- rozliczeniowych i bilansowania energii elektrycznej i cieplnej systemu autorskiego AMARO firmy APP- Gliwice… Szczegóły
879 2018-12-10 13:42:28 KWK M/WR/01/18 - „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Szczegóły
880 2018-12-10 13:03:34 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. w roku 2019 na terenie SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód https://efo.coig.biz/inquiries/show/f60521b5-ad36-4e6c-96ef-c38afecb7ffb     Szczegóły