Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
941 2018-11-23 13:07:03 SRK/NZ/KWK C -2265-50/18-Roboty szybowe w 2019r.: Część I - Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” przedział wschodni. Część II - Kompleksowa wymiana 2 kompletów czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 0 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Staszic” przedział drzewny. Część III - Kompleksowa wymiana 2 kompletów zawieszenia liny wyrównawczej typu SADEX wlk.. 3/100kN 138x29 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty szybowe w 2019r.: Część I - Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3  w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” przedział wschodni. Część II - Kompleksowa wymiana… Szczegóły
942 2018-11-23 12:56:10 KWK B/15/18/19 Wykonanie 5 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej... Wykonanie 5 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej w celu realizacji procesu likwidacji wyrobisk korytarzowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Ogłoszenie UZP nr: 652532-N-2018 z dnia 23.11.2018r.… Szczegóły
943 2018-11-23 11:51:54 SRK/NZ/KWK M-2265-66/18/19 „Badania i analiza zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - wykonanie pomiarów intensywności osiadania i zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku” „Badania i analiza zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - wykonanie pomiarów intensywności osiadania i zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku” Wadium: 1… Szczegóły
944 2018-11-23 11:43:19 Przegląd roczny wraz z wykonaniem dokumentacji systemu sygnalizacji pożarowej CSP-35-2 dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK ,,Śląsk" w Rudzie Ślaskiej. Link do formularza elektronicznego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/d22e15dd-a4bf-4723-a922-c5971d2996a0 Prowadzący Dariusz Mączka tel: 32 244 8575 Szczegóły
945 2018-11-23 11:38:42 SRK/NZ/KWK S–2265–39/18/19 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
946 2018-11-23 11:00:59 PRZZ/0794 Opinia rzeczoznawców dotycząca zagrożeń naturalnych lub ich klasyfikacji: wykonanie badań kontrolnych wraz z oceną stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
947 2018-11-23 10:56:29 SRK/NZ/KWK BD-2265-39/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.” „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.” wadium:… Szczegóły
948 2018-11-23 10:37:19 Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) na rok 2019 dla SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód.” https://efo.coig.biz/inquiries/show/32935848-9cd7-4c1d-aeb0-4a6a7a508d20   Szczegóły
949 2018-11-23 10:29:31 SRK/NZ/KWK M-2265-68/18/19 „Dostawa oleju napędowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” „Dostawa oleju napędowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” Wadium: 2 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
950 2018-11-22 13:59:33 SRK/NZ/KWK B-2265-19/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w 2019r.” „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w 2019r.” Wysokość wadium:… Szczegóły