Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
961 2018-11-19 14:11:23 SRK/NZ/KWK C–2265–42B/18/19„Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz wzorców gazów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“, w tym: Część I – Dostawa wzorców gazów do chromatografii, Część II – Dostawa wzorców gazów do stacji Dräger X-dock 6600. „Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz wzorców gazów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“, w tym:   Część I – Dostawa wzorców gazów do chromatografii, Część II –… Szczegóły
962 2018-11-19 10:33:12 KWK B/14/18/19- „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych oraz urządzeń elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”, część mechaniczna i elektryczna, w roku 2019. Część I: Część mechaniczna Część II: Cześć elektryczna.” „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych oraz urządzeń elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.… Szczegóły
963 2018-11-19 09:13:48 KWK C/27/18/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki… Szczegóły
964 2018-11-19 09:02:06 CZOK/44/18/19- „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019”. „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla  silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… Szczegóły
965 2018-11-19 08:15:53 Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń spalinowych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Śląsk” w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych) link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
966 2018-11-19 08:04:19 KWK C/26/18/19: Remont zawieszeń szybowych w 2019 r. Część I i II znak sprawy: KWK C/26/18/19 Remont zawieszeń szybowych w 2019 r.: Część I:          Remont zawieszenia liny wyrównawczej typu SADEX wlk. 3/100kN 138x29 dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Część… Szczegóły
967 2018-11-16 13:13:01 KWK M/17/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 649221-N-2018… Szczegóły
968 2018-11-16 13:07:40 BZ/05/18/19 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć… Szczegóły
969 2018-11-16 12:49:54 SRK/NZ/KWK BD- 2265–36/18/19 - Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych...  „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w roku 2019” UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
970 2018-11-16 09:53:32 KWK M/18/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. KWK M/18/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące… Szczegóły