ZP-AZM-0005/19 – „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Szewczyka 6 w Sosnowcu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Poniatowskiego 1 w Czeladzi. Część III w budynku mieszkalnym ul. Ligonia 17/1 i 2 w Sosnowcu.

ZP-AZM-0005/19

„Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych:

Część I w budynku mieszkalnym ul. Szewczyka 6 w Sosnowcu.

Część II w budynku mieszkalnym ul. Poniatowskiego 1 w Czeladzi.

Część III w budynku mieszkalnym ul. Ligonia 17/1 i 2 w Sosnowcu.

 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 00/100)

Część II: 1 400,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych, 00/100)

Część III: 1 600,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych, 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 

Elektroniczny Formularz Ofertowy: kliknij tutaj

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 07 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 07.08.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian