ZP-AZM-0007/19 – Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 77 w Bytomiu. Część II: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jaskółcza 16 w Bytomiu

Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 77 w Bytomiu.

Część II: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jaskółcza 16 w Bytomiu

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych, 00/100)

Część II: 1 300,00 (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych, 00/100)

Termin związania ofertą: 30 dni

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 16.09.2019
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian