ZP-JM-0005/19 – „Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno – cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”.

„Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno – cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7000zł

Link do elektronicznego formularza ofertowego.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.04.2019
    • Godzina składania ofert 9.00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian