ZP-M-0008/19 – „Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” ujętych w Grupie II, Grupie III i Grupie V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”

znak sprawy: ZP-M-0008/19

Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” ujętych w Grupie II, Grupie III i Grupie V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2019r. o godz. 10:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 26.02.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian