ZP-S-0003/19 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.”

Postępowanie nr ZP-S-0003/19 pod tytułem: „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.”

LINK DO  FORMULARZA OFERTOWEGO

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający otworzy oferty w dniu: 19.02.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.02.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian